Vés enrere

Responsabilitat Civil 2020

Imatge decorativa

Tal i com es va informar en el darrer 'Recordeu', el COAATT va assistir a la "30a edició de les Jornades Formatives de MUSAAT", a on es va alertar que s’ha detectat la baixa cobertura en la pòlissa de RC professional A/AT/IE que a nivell estatal tenen els assegurats davant la sinistralitat actual.

Els col·legiats de Tarragona que tenen pòlissa amb MUSAAT estan per sota del recomanable i de la mitja del sector.

MUSAAT alerta que la sinistralitat està canviant cada vegada més, i no per a millorar, sinó per augment de les indemnitzacions a les quals s’ha de fer front tant per danys materials com personals, i sobretot en les sentències sobre accidents laborals que la indemnització ha arribat a ser d’1.000.000€:

► Exemple: un expedient de sinistres per danys materials i personals, amb PEM de l’obra de 1.048.093,64€, reclamació per un import de 431.912,47€ i amb una cobertura al moment de la reclamació de 150.000€. Davant d'aquesta situació, la part a la que no arribi la cobertura de la pòlissa, haurà de ser el propi tècnic qui haurà de fer front amb el seu patrimoni.

Per tant, ara que estem en època de renovació de pòlissa, recomanem revisar la cobertura actual i, si és precís, augmentar-la tant per tenir ben coberta la decennal com futurs treballs professionals, per evitar quedar-te sense una cobertura suficient per fer front a possibles indemnitzacions.

En les jornades també es va informar de les novetats per l’any 2020 que ho podeu consultar al butlletí MUSAAT ACTUALIDAD.