Vés enrere

Comunicar els treballs professionals ajuda a solucionar problemes

Imatge decorativa
La comunicació és important per qualsevol feina i dins l’exercici professional dels arquitectes tècnics és a destacar:
 
- Comunicació dels treballs professionals al Col·legi per ajudar en la defensa de la competència dels tècnics davant les administracions.
 
- Comunicació dels treballs professionals a la companyia asseguradora per donar cobertura i defensa davant:
 
. Un dany personal greu: per accident laboral o dany personal (persona aliena a l’obra)*
 
. Una patologia: coneixement per via escrita (demanda, burofax, email,...) o per via oral (telèfon, personalment,...)
 
 
* Considerant com a dany personal greu quan aquest es produeixi per accident laboral o dany personal (persona aliena a l’obra) amb resultat de:
a) mort.
b) lesions molt greus.
c) lesions greus.
d) múltiple (+2) accidentats simultàniament.
e) circumstàncies especials que així ho aconsellin (manera en la qual s’ha produït l’accident, impacte mediàtic, obra de certa singularitat).
f) amb independència del resultat dels mateixos i de les circumstàncies en les quals s’hagin produït, l’assegurat hagi estat citat a declarar davant la Inspecció de Treball o davant la policia.
 
 
Així mateix, resta a la vostra disposició el telèfon d’emergències del Col·legi (977.212.799 - ext. 8) i els tècnics del Gabinet Tècnic, que us ajudaran al respecte.
 
Per a més informació: secretaria@apatgn.org