Vés enrere

Estàndards per a la Direcció d´Execució d´Obres

Imatge decorativa

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha promogut, coordinat i editat el document "Estàndards per a la Direcció d'Execució d'Obres", amb l'objectiu de proporcionar als col·legiats un manual amb diferents temes relacionats amb les funcions desenvolupades pel director d'Execució d'Obra. Aquesta Guia es troba disponible de manera totalment gratuïta en format PDF.

Aquests estàndards s'han elaborat amb especial atenció als arquitectes tècnics nous diplomats, de manera que, desenvolupa molts aspectes crucials per al començament de la seva activitat.

Aquest compendi de bones pràctiques i noves eines, així com metodologies emergents, ha estat elaborat per companys experts en la matèria que han dedicat el seu temps i esforç.

S’organitza en quatre apartats fonamentals en l’exercici professional: inici de l’activitat com a director d’execució d’obra, abans de l’inici de l’obra, durant el desenvolupament de la mateixa i finalització de l’obra.

Inclou apartats com les funcions: el càlcul d’honoraris, el màrqueting professional, la relació amb altres agents o les responsabilitats legals i desenvolupa, pas a pas i de manera completa, les diferents fases de l’obra.