Actualitat

Vés enrere

Activitat professional al tercer trimestre del 2017

 

La rehabilitació i les intervencions professionals relacionades creixen al voltant d’un 6% i arriba a les 201 obres iniciades entre juliol i setembre.

Al tercer trimestre de 2017, el nombre d’obres de nova planta residencial baixa al voltant d’un 23 % respecte del mateix període de 2016, i el nombre d’habitatges nous baixa també un 28 % respecte l’any passat.

 

3r Trimestre 2016

3r Trimestre 2017

%

Núm. Obres de nova planta

43

33

-23,26%

Núm. Obres de rehabilitació

189

201

6,35%

Núm. Habitatges nous

66

47

-28,79%

 

L’habitatge residencial nou, segons els registres d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), baixa respecte del mateix període de 2016 al voltant del 28 %. El nombre d’habitatges iniciats passa de 66 a 47, i les obres de 43 a 33.

En quant a la tipologia, es tracta gairebé exclusivament d’habitatge unifamiliar. I respecte del nombre d’habitatges acabats, el trimestre es tanca amb un total de 87, la qual cosa duplica als finalitzats al mateix període de 2016.

L’obra nova no residencial baixa al voltant d’un 10 % respecte dels valors de 2016. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola, magatzems i piscines.

Obra nova no residencial

Ús

3r Trimestre 2016

3r Trimestre 2017

%

Agropecuari

9

3

-66,67%

Industrial

2

5

150,00%

Comercials

3

1

-66,67%

Culturals

0

0

 

Magatzems

2

3

50,00%

Burocràtics/oficines

1

0

-100,00%

Hotelers

1

1

0,00%

Gasolineres (estacions de serveis)

0

1

 

D'esbarjo

0

0

 

Aparcament

1

0

-100,00%

Piscines

11

15

36,36%

Funerari

0

0

 

Sanitaris

2

0

-100,00%

Docents

1

0

-100,00%

Camps d'esports

1

0

-100,00%

Vestuaris i annexos

0

1

 

Total

34

30

-11,76%

 

El sector de la rehabilitació de forma general puja al voltant d’un 6 % a les comarques de Tarragona. De forma més concreta es pot veure que a Tarragona, Reus, o Salou, pugen, i baixa a Salou, Vila-seca o Calafell.

 

Obres de rehabilitació per municipis

POBLACIÓ

3r Trimestre 2016

3r Trimestre 2017

%

 TARRAGONA

47

56

19,15%

 REUS

21

23

9,52%

 SALOU

6

9

50,00%

 CAMBRILS

7

6

-14,29%

 VILA-SECA

6

2

-66,67%

 CALAFELL

2

1

-50,00%

 SEGUR DE CALAFELL

0

3

 

 VALLS

3

6

100,00%

 ESPLUGA DE FRANCOLI, L´

1

0

-100,00%

 MONTBLANC

1

1

0,00%

 MONT-ROIG DEL CAMP

5

5

0,00%

 VENDRELL, EL

3

2

-33,33%

ALTRES POBLACIONS

87

87

0,00%

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

L’activitat, entre juliol i setembre de 2017, baixa al voltant d’un 7 % respecte al mateix període de 2016.

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació, la direccions d’obra o les memòries valorades, pugen entre un 6 i un 15 %. Les direccions compartides amb arquitecte, baixen en canvi al tercer trimestre un 10 %.

Pel que fa a la seguretat, les coordinacions de seguretat i la redacció d’estudis, també ofereixen uns resultats prou conservadors.

Globalment, l’activitat conserva valors excepte en el cas dels certificats d’habitabilitat que baixen uns 75.

 

Tipus d'intervenció

3r Trimestre 2016

3r Trimestre 2017

%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut

4

5

25,00%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut

69

62

-10,14%

Coordinador durant l'execució de l'obra

114

106

-7,02%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi de seguretat i salut i coordinador en execució

8

9

12,50%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic de seguretat i salut i coordinador en execució

51

48

-5,88%

Projecte i direcció

133

121

-9,02%

Projecte

9

5

-44,44%

Direcció d'obra (aparellador exclusivament)

56

59

5,36%

Direcció d'execució material (aparellador i arquitecte)

89

80

-10,11%

Projecte de legalització d'obra

5

1

-80,00%

Legalització de direcció d'obra

0

2

 

Legalització de direcció d'execució

0

4

 

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

98

62

-36,73%

Estudi de programa de control de qualitat

1

3

200,00%

Direcció de control de qualitat

0

11

 

Projecte d'activitat

63

34

-46,03%

Pla d'emergència

0

0

 

Programa i seguiment

0

0

 

Programació

0

0

 

Seguiment de la programació

0

0

 

Racionalització, planificació i programació d'obres

0

0

 

Projecte i direcció de parcel·lació

0

0

 

Projecte de parcel·lació

6

4

-33,33%

Direcció de parcel·lació

0

0

 

Reparcel·lació

0

0

 

Estudi i comprovació d'ofertes

0

0

 

Relacions valorades

0

0

 

Memòries valorades

41

48

17,07%

Revisió de preus i ajust de pressupost

0

0

 

Valoració d'immobles

17

10

-41,18%

Valoració de terrenys i solars

0

0

 

Informes, dictàmens i reconeixements

67

66

-1,49%

Actuacions pericials / arbitratges

1

2

100,00%

Certificats

55

57

3,64%

Certificats per a espectacles

0

0

 

Certificats per a bastides

0

2

 

Certificats d'habitabilitat

959

884

-7,82%

ITE

22

38

72,73%

Certificat eficiència energètica

142

147

3,52%

Col·laboracions tècniques

2

1

-50,00%

Consultes tècniques i diligències

0

0

 

Assessoria i gestió econòmica

0

0

 

Amidaments d'edificació

1

2

100,00%

Amidaments de terrenys i solars

0

0

 

Delimitar i/o replantejar edificacions

1

1

0,00%

Delimitar i/o replantejar terrenys i/o solars

0

1

 

Amidaments d'unitats d'obra (plànol obra)

1

0

-100,00%

TOTAL

2.015

1.875

-6,95%

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.