Actualitat

Vés enrere

Assessora´t abans de comprar un habitatge

imatge decorativa

Si vols comprar un habitatge i tens dubtes, visita l'habitatge amb un arquitecte tècnic i demana l'assessorament. És probablement la inversió més important que faràs.

Verificar l'estat de l'habitatge, també de l'edifici, comprovar les obres de rehabilitació que la comunitat ha realitzat, o les que té pendents de fer, és una precaució especialment important.

El treball podria incloure aspectes administratius i tècnics: situació econòmica, titularitat, legalitat urbanística, seguretat estructural, habitabilitat, salubritat i accessibilitat.

És molt important que comprovis al registre de la propietat immobiliària que correspon al municipi, qui té la titularitat real de la finca. La persona que consta al Registre de la Propietat Immobiliària és l'única que pot vendre el pis, sempre que no constin limitacions dels seus drets com a titular, si té càrregues econòmiques pendents, per exemple, si està hipotecat o embargat.

Verificar a l'ajuntament la legalitat urbanística, la qualificació urbanística i si hi ha projectat algun pla que afecti l'habitatge. Has de sol·licitar al propietari l'últim rebut de l' impost de béns immobles (IBI) per verificar que està al corrent de pagament, l'ajuntament també et pot informar sobre aquesta qüestió.

Cal consultar el president de la comunitat de propietaris, o l'administrador de finques, si el propietari està al dia dels pagaments de quotes, si es preveu alguna obra o despesa important aprovada pels propietaris, així com l' import de la despesa mensual.

Has de verificar també la situació de la finca: conèixer l'antiguitat real de la finca, els serveis comuns, l'estat de les instal•lacions elèctriques i d'altres subministraments, l'estat de la façana, pati, teulades i accessos principals, així com les evidències de obres realitzades amb anterioritat.

De l'habitatge és important verificar que no hi ha patologies aparents a l'estructura o que no han aparegut en altres habitatges de la finca, estudiar l'orientació i la distribució de l'habitatge, comprovar l'estat general dels terres, la cuina, els banys i les finestres , i l'estat de l'aïllament acústic i tèrmic. Conèixer l'eficiència i la despesa energètica és molt important.

Finalment, assegura't que l'habitatge està realment desocupat i no hi ha cap contracte de lloguer o situació d'ocupació que en dificulti la compra.

També cal verificar que l'habitatge disposa de tota la documentació legalment exigible i que el venedor t'ha de lliurar en fer la transacció:

• La cèdula d'habitabilitat, tant en habitatges nous com de segona mà. Aquest document garanteix el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles als habitatges. Als de nova construcció es verifica el compliment dels controls de qualitat obligatoris en la construcció d'habitatges. La cèdula d'habitabilitat és imprescindible per donar-vos d'alta dels serveis d'aigua, electricitat i gas. En el supòsit de transmissió d’habitatge de segona mà, pots exonerar de forma expressa d’aquesta obligació al venedor en els supòsits que l’habitatge hagi de ser objecte de rehabilitació. En aquest cas, el venedor ha de presentar un informe on s'indiqui les obres a realitzar per obtenir la cèdula. Tingueu en compte que tu ja no podreu vendre l'habitatge si no heu fet les obres i heu obtingut la cèdula d'habitabilitat.

• El venedor de l’habitatge ha de lliurar el certificat deficiència i l’etiqueta energètica.

• En el cas d'habitatges nous, el plànol a escala 1.50, la descripció dels materials de la construcció i la memòria de qualitats. La llista de tècnics, constructors i altres professionals vinculats a la construcció. La llista de les companyies subministradores i els butlletins d’alta.

• Les garanties en el cas d'habitatges nous han de consistir en una assegurança de 10 anys per vicis i desperfectes d'estructura, que és indispensable per poder inscriure l'habitatge al Registre de la Propietat, corresponent a l'anomenada assegurança decennal.

• La documentació relativa a la hipoteca constituïda, si escau.

• En cas d'habitatges de segona mà, el venedor respon durant els sis mesos posteriors a la data de compra de l'immoble.

 

Com podeu veure, per garantir aquesta inversió tan important és molt recomanable contractar els serveis d'un arquitecte tècnic. Podrà fer les inspeccions i verificacions que hem enumerat, i assessorar-nos en tot el procés de compra. Si teniu dubtes, visiteu l'habitatge amb un arquitecte tècnic.

Font de l'article: Blog web “Obres Amb Garantia”


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.