Actualitat

Vés enrere

Com protegir el nostre PC?

Imatge decorativa
Navegar per internet té molts avantatges, però és important tenir ben protegit l’ordinador. Segons la importància de la informació que aquest contingui, hauríem d’aplicar-li algunes mesures de seguretat. Algunes d’aquestes mesures poden ser:
 
Realitzar còpies de seguretat. 
 
No guardar informació confidencial a directoris compartits de programes P2P com Emule, eDonkey, etc.
 
Instal·lar un antivirus. 
 
Apagar l’ordinador sempre que no s’estigui utilitzant.
 
Extremar la cura en sistemes amb IP fixes (ADSL/FIBRA). Cal dir, que la majoria d’usuaris té IP dinàmica a la seva ADSL/FIBRA, i que per tenir IP fixa s’ha de sol·licitar al proveïdor d’internet.
 
Instal·lar el programari de firewall personal, preferentment amb sistema de detecció d’intrusos (per a usuaris experts).
 
No instal·lar programes de fonts no conegudes. 
 
No compartir discos o impressores a Internet, especialment directoris compartits amb programes P2P.
 
Un dels elements que protegeixen el nostre ordinador de possibles intrusions és la contrasenya. És molt aconsellable usar-la i procurar que no la sàpiga ningú que no hagi de tenir accés a ella. Perquè resulti realment efectiva han de tenir-se en compte algunes recomanacions:
 
No escriure contrasenyes en paper ni en documents de l’ordinador. 
 
Canviar de contrasenya periòdicament. 
 
Triar contrasenyes difícilment deduïbles, evitant que coincideixin, per exemple, amb la data de naixement o el telèfon.
 
No utilitzar les mateixes claus per a llocs web perillosos o desconeguts, que per a entitats amb un alt nivell de seguretat.
 
Per a protegir tota la informació i els programes que han anat introduint-se a l’ordinador hem de realitzar còpies de seguretat i mantenir-les sempre actualitzades. Aquestes còpies de seguretat permeten recuperar les dades en cas de pèrdues provocades per fallades de maquinari.
 
Existeixen diferents maneres de realitzar les còpies de seguretat però, per a un ús no professional, n’hi ha prou amb realitzar una còpia cada varis dies en un suport extern (per exemple, un disc USB Extern). 
 
És important no guardar la còpia de seguretat al mateix lloc on tenim l’ordinador, ja que en cas d’accident (per exemple incendi) o robatori podríem perdre ambdues coses.
 
És molt recomanable tenir sempre a mà un disquet d’arrencada i, per si fos necessari, el sistema operatiu per a instal·lar. Amb aquest és possible, en algunes ocasions, corregir un error o, almenys, salvar la informació nova que no s’hagi registrat en l’ultima còpia de seguretat.
 
És necessari crear un nou disc d’arrencada cada vegada que s’efectua una actualització crítica del sistema. 
 
Per si no fos possible corregir l’error i fos necessari reinstal·lar el sistema, també s’aconsella tenir sempre disponible el CD d’instal·lació. 
 
També haurien de mantenir-se actualitzats el sistema operatiu i els programes, amb les correccions recomanades: 
 
Habitualment, els fabricants van actualitzant els seus programes a mesura que, a través de l’ús massiu dels mateixos, es detecten errors. També solen ampliar les mesures de seguretat i és important, tant per a la correcta estabilitat del sistema com per a la seva seguretat, davant possibles atacs, anar introduint totes les correccions recomanades.