Actualitat

Vés enrere

Com seran els edificis després de la pandèmia de la COVID-19?

imatge decorativa

La pandèmia de COVID-19, que ara mateix estem patint a tot el món i que ens ha portat a una gran majoria de països a patir en major o menor mesura un confinament a l'interior dels habitatges, comportarà de manera obligatòria una petita revolució pel que fa a la nostra manera d'entendre la nostra relació amb els edificis i noves funcionalitats que els usuaris requeriran o necessitaran.

Des d’ Obres amb Garantia s'ha elaborat un article amb format d'investigació científica que pretén analitzar quines seran les millores que han d'incorporar els edificis i els habitatges en l'era post COVID-19.
 
1.- Millores relatives a l’habitabilitat dels habitatges.

• Sistemes de ventilació controlada en els edificis, de manera que es tingui constància del nivell de CO2, formaldehid i altres gasos o contaminants presents en l'ambient.

• Estaran dotades amb configuracions constructives i d'instal·lacions que proporcionin un saludable binomi de temperatura i humitat, sota qualsevol circumstància climatològica. Referent a això cal destacar que la temperatura recomanada és de 20 a 24 ºC per les habitacions habitables (saló, cuina, etc.) i de 18 – 22 ºC per als dormitoris, i la humitat s'ha de situar en un rang entre el 40 i 60%.

• Estaran dotades d'equipaments de lectura en temps real que proporcionaran a l'usuari dades dels paràmetres que determinen si l'ambient és saludable o no a l'interior de l'habitatge, ja que durant el període de confinament ha hagut molt problema en aquest sentit. Cal destacar que, segons diversos estudis, l'ambient interior dels habitatges presenta aire de molta pitjor qualitat que l'ambient exterior en ciutats.

• La llum natural tindrà més protagonisme a l'interior dels nous edificis.

• Es donarà pas als materials que no emetin components nocius i es penalitzaran els que tinguin algun tipus d'emissió nociva.
 
2.- Millores relatives a funcionalitat i distribució d'espais dels nous habitatges.

• Es potenciaran els espais a l'aire lliure com terrasses de major superfície en els edificis, per a això serà necessari adaptar els nous plans urbanístics.

• Els espais destinats al teletreball tindran un gran protagonisme i seran aspecte crucial a l'hora de la decisió de compra d'habitatge.

• Les estades seran més versàtils, amb usos flexibles que podran variar al llarg d'un dia, amb una gran connectivitat entre tots els punts de la casa.

• Es distribuiran els espais de manera que es potenciïn els espais a l'exterior.

• Els edificis seran més interactius i reaccionaran directament davant d'un gran nombre d'estímuls exteriors.

• Ús generalitzat de la intel·ligència artificial i la internet de les coses.
 
3.- Millores relatives a la seguretat.

• Es generalitzaran els sistemes que previnguin l'entrada de patògens i es tindrà molt més control sobre la humitat interior, per la relació que poden tenir amb la propagació de virus i bacteris.

• Es modificaran les sobrecàrregues de certs punts dels edificis per permetre usos lúdics dins d'aquesta pretesa versatilitat d'espais.

• Es generalitzaran els mecanismes accionats amb control de veu o altres sistemes "Touchless".