Actualitat

Vés enrere

Conveni per inspeccionar edificis amb risc per a les persones

Imatge decorativa

La Generalitat i les entitats professionals de la construcció signen un conveni per inspeccionar edificis amb risc per a les persones.

  • El Departament de Territori, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya i l’Associació de Consultors d’Estructures han signat un conveni marc amb una vigència de quatre anys
  • En cas de sospitar que un edifici es troba en un estat de risc per a les persones o els béns, amb deficiències molt greus, es podrà enviar de forma immediata un equip de professionals dels col·legis signants per fer un estudi i diagnosi
  • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pagarà a les associacions professionals el cost d’aquests estudis, configurant un sistema àgil d’inspeccions al qual es poden afegir els municipis on es trobi l’edifici a analitzar

El Departament de Territori, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya i l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE) han signat un conveni marc que permetrà enviar ràpidament un equip de professionals a inspeccionar edificis amb deficiències molt greus que puguin representar un risc per a les persones i els seus béns. Els experts faran un informe de diagnòstic i apuntaran les possibles actuacions per reparar els danys de l’immoble. El cost d’aquests estudis els pagarà l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els municipis on s’hagi de fer l’actuació objecte d’estudi es podran afegir a aquest conveni per aportar la informació tècnica i urbanística què disposin, així com facilitar l’actuació d’inspecció en el seu municipi.

Els fets d’alarma social relatius a patologies en el parc d’edificis succeeixen sovint de manera inesperada i requereixen actuacions urgents per conèixer l’abast del risc per a les persones que hi viuen i els seus béns. Les tres entitats signants del conveni compten entre els seus col·legiats amb professionals experts en la diagnosi de la construcció, en el càlcul estructural i en l’acompanyament de les persones en processos de diagnòstic i rehabilitació per part de mediadors. Tots ells han manifestat la seva voluntat de col·laboració amb la Generalitat per actuar en cas de necessitat a Catalunya.

El conveni marc signat avui té per objectiu facilitar que aquests especialistes elaborin dictàmens d’edificis o conjunts immobiliaris de manera col·legiada, amb un debat intern, dels quals se’n desprengui un diagnòstic únic i consensuat. Aquest diagnòstic servirà per establir quines actuacions caldria impulsar als edificis estudiats, basades en uns protocols de màxima fiabilitat.

Així, aquests informes o dictàmens es referiran a edificis o conjunts immobiliaris en els quals hi hagi un dubte raonable sobre la seva seguretat i que presentin deficiències estructurals molt greus que posin en risc les persones i béns.

Per realitzar cada informe, el Departament de Territori haurà d’adreçar una petició escrita als col·legis signants, què es concretarà mitjançant la formalització d’una addenda on es definirà l’objecte d’estudi i el cost de les actuacions.

A cada addenda s’hi podrà sumar el municipi on s’ubiqui l’edifici objecte d’estudi per facilitar informació, com ara plànols, documentació sobre les intervencions que s’hagin fet a l’immoble al llarg del temps, fotografies i informes del sinistre i l’auxili del personal municipal als professionals encarregats del diagnòstic.

Els dictàmens tècnics que les entitats signants elaborin determinaran les causes del sinistre o dels danys; el seu origen, sempre que sigui possible, i l’estat general dels edificis i les condicions d’ús dels habitatges per valorar si són segurs estructuralment. També valoraran les actuacions de rehabilitació factibles i adients, i el seu cost estimat.

Els dictàmens es presentaran al Departament de Territori, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l’ajuntament que hagi signat l’addenda. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pagarà el cost del dictamen a les associacions professionals.

Aquest és un conveni que té voluntat d’interès general i científic que permeti conèixer les característiques de certes patologies d’edificis, basades en informes o dictàmens tècnics i en la seva transcendència significativa i singularitat. El conveni té una durada de quatre anys prorrogable i es crearà una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.