Actualitat

Vés enrere

Documents de suport: Condicions Habitabilitat

Imatge decorativa

Dins l’espai de recursos documentals del web, a l’apartat de condicions d’habitabilitat, teniu a la vostra disposició les guies i fitxes d’ajuda a les inspeccions de verificació de les condicions d’habitabilitat.

Els certificats d’habitabilitat suposen més del 42 % dels treballs realitzats aquest 2019, i més de 180 col·legiats han fet aquest any, la qual cosa fa que aquestes guies hagin sigut des de 1986 un dels documents més consultats.

Quines condicions s’han de verificar?

Des de 1983, quan va entrar en funcionament el primer decret d’habitabilitat, s’han aprovat 6 decrets i dos modificacions, cadascun d’ells amb petites variacions. 

Així, és important determinar l’any de construcció i el del seu ús com habitatge, per tal de verificar les condicions habitabilitat  que l’afectaven quan es va construir i verificar que no hi ha pèrdua de prestacions.

El següent quadre relaciona l’any de construcció amb el Decret i les condicions preexistents a verificar.

 

Decret Annex Data de vigència
Habitatges anteriors a l'11/08/1984
Decret 141/2012 Annex 2 Anteriors a l'1 del febrer de 1984
Habitatges posteriors a l'11/08/1984
Decret 141/2012

Annex 1. Primera ocupació

Annex 3. Habitatge dotacional

Annex 4. Primera ocupació de rehabilitació

03/11/2012 en endavant
Decret 55/2009 Annex 1 Des de 09/10/2009 fins 02/11/2012
Decret 259/2003 Annex 1.1 i 1.2 Des de 30/12/2003 fins 08/10/2009
Decret 28/1999

Annex / Apartat 1 i 2

Annex / Apartat 1, 2 i 3 VPO

Des de 17/02/1999 fins 29/12/2003
Decret 274/1995 i 314/1996

Annex 1

Annex 1 i 2 VPO

Des de 18/04/1996 i 16/02/1999
Decret 346/1983 i 571/1983 Nivell B Des de 01/02/1984 fins 17/04/1996

 

Un cop determinat l’annex i el decret, podem verificar les característiques descrites al manual o la fitxa corresponent.

Com acreditar l’antiguitat d’un habitatge?

- Habitatges anteriors o posteriors a l’11 d’agost de 1984, amb cèdula d’habitabilitat o amb qualificació d’habitatge protegit: No cal aportar cap documentació complementària, essent suficient amb l’aportació del número de cèdula anterior o el de l’expedient de protecció oficial. Caldrà, però, comprovar que les dades aportades són certes.

- Habitatges anteriors a l’11 d’agost de 1984: Cal aportar model normalitzat de declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge, per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació, utilitzant el model normalitzat de l’Agència.

- Habitatges existents entre l’11 d’agost de 1984 i el 3 de novembre de 2012: Cal aportar model normalitzat de declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge, o alternativament altres documents admesos en dret que ho acreditin, tals com:

 • Primera inscripció registral de declaració d’obra nova.
 • Escriptura pública on consti l’ús d’habitatge.
 • Acceptació d’herències.
 • Certificat municipal acreditatiu de l’antiguitat com a ús d’habitatge.
 • Llicència d’obres o plànols de llicència d’obres.
 • Plànols visats del projecte d’execució.
 • Certificat final d’obra visat.
 • Certificat del cadastre que justifiqui l’any des del que consta amb l’ús d’habitatge de l’entitat per la qual es sol·licita la cèdula d’habitabilitat.
 • Fotografia aèria de l’Institut Cartogràfic de l’any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars.
 • Full de cadastre OVC. Vàlid només per unifamiliars.
 • Altres documents expedits davant de fedatari públic.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.