Actualitat

Vés enrere

Documents TINSCI

Imatge decorativa

DT-17, Modificació significativa (DT-17)

L’objecte d’aquest document és establir els criteris que defineixen quan un canvi, reforma o ampliació d’un establiment, activitat, infraestructura o edifici existent ha de considerar-se modificació significativa a efecte de determinar si es requereix una nova intervenció prèvia i de comprovació per part de la DGPEIS o un nou informe preceptiu per part del SPEIS de l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

Exemples de modificacions significatives

  • Canvi en el sistema constructiu de façana que afecti les condicions de reacció al foc, propagació exterior i/o intervenció de bombers (per exemple, la incorporació per l’exterior d’un sistema d’aïllament tèrmic composat per materials combustibles. 
  • Canvi d’ús en una zona que requereixi de noves mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, per exemple: 
  • Creació de nous locals de risc especial mitjà o alt en establiments o zones on s’apliqui el CTE (per exemple, la instal·lació d’una cuina de més de 30 kW encara que s’incorpori un sistema d’extinció automàtica i es desclassifiqui la mateixa com a local de risc especial), 
  • Creació d’una nova zona d’ús pública concurrència de més de 500 m2 dins d’un establiment d’ús residencial públic.

 

DT-5, Aparcaments amb places tancades (DT-5)

L’objecte d’aquest document és establir les condicions específiques de seguretat en cas d’incendi per a locals destinats a ús aparcament que disposin de places tancades i que aquestes no estiguin compartimentades com a local de risc especial d’incendi.

 

DT-9 Control de fums en els aparcaments (DT-9)

Aquest document tècnic defineix els requeriments que ha de garantir el sistema de control de fums en cas d’incendi en els aparcaments, i complementa l’article 8 de la secció SI 3 del Document bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

 

Nou document:  Sectorització de conductes d’extracció de fums de les cuines (DT-18)

L’objecte d’aquest document és aclarir les condicions mínimes de sectorització a aplicar en els conductes d’extracció de fums de les cuines, estiguin o no classificades com a  local de risc especial. És d’aplicació a tots el usos contemplats al CTE DB SI, excepte les cuines de l’ús residencial habitatge.

Es publiquen dues noves Instruccions Tècniques Complementàries:

SP 144 Condicions de seguretat contra incendis en activitats esporàdiques
SP 145 Disseny basat en prestacions per a sistemes de control de temperatura i evacuació de fums en sectors industrials que disposen de ruixadors automàtics d’aigua

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.