Actualitat

Vés enrere

ENTRA EN VIGOR EL NOU DOCUMENT DB-HE

ENTRA EN VIGOR EL NOU DOCUMENT DB-HE

 

Ja és plènament vigent el nou Document Bàsic d'Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de l'Edificació, publicat ahir al Butlletí Oficial de l'Estat núm. 219, de 12 de setembre de 2013, mitjançant FOM/1635/2013, de 10 de setembre.

L'actualització del DB-HE s'emmarca dins les obligacions derivades de la Directiva 2013/31/UE del Parlament Europeu, per la qual i entre d'altres, es determina que a partir del 31 de desembre de 2020 els edificis que es construeixin hauran de ser edificis de consum d'energia quasi nul.

Les obres que tinguin sol·licitada llicència a dia d'avui no han de complir els requisits del nou DB.

En ambdós casos, si no es compleixen aquests requisits les obres hauran de començar en un termini màxim de nou mesos a comptar de la data d'atorgament de la llicència.

Les novetats més destacables són:

S'afegeix una nova secció, DB HE0 Limitació del consum energètic.

A la secció HE0 Limitació del consum energètic

  • Es contempla l'aplicació a les ampliacions d'edificis existents, així com als edificis, o parts dels mateixos, que estiguin oberts de forma permanent però siguin condicionats.

 A la secció HE1 Limitació de la demanda energètica