Actualitat

Vés enrere

Es prorroga la deducció a l´IRPF

Imatge decorativa

El passat 28 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 8/2023, que inclou una pròrroga de les deduccions a l'impost sobre la renda de les persones físiques per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges.

L'article 16, amb efectes des de l'1 de gener del 2024, estén fins al 31 de desembre del 2024 la possibilitat de deduir-se un percentatge d'entre un 20 i un 60 per cent de les quantitats satisfetes per les obres realitzades.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 o 7.500 euros anuals, en funció de cada cas.

La deducció es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el Certificat d'Eficiència Energètica emès després de la realització de les obres i, en tot cas, abans de l'1 de gener del 2025.

Podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2025.

S'entendrà que s'ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge quan es redueixi almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de linici daquestes. El certificat expedit abans de l'inici de les obres no pot tenir una antiguitat superior als 2 anys

La deducció es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de la realització de les obres. Quan el certificat s'expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en què es van abonar quantitats per aquestes obres, la deducció s'ha de practicar en aquest últim, tenint en compte les quantitats satisfetes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021. En tot cas, aquest certificat haurà de ser expedit abans de l'1 de gener del 2025.

La base màxima anual daquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

Podran deduir-se el 40% quan s'ha millorat el consum d'energia primària no renovable a l'habitatge quan es redueixi almenys un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé, s'aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica A o B. 

En aquests casos, la base màxima anual d'aquesta deducció serà de 7.500 euros anuals.

Podran deduir-se el 60% les que tinguin consideració d'obres de rehabilitació energètica de l'edifici aquelles en què s'obtingui una millora de l'eficiència energètica de l'edifici on s'ubica l'habitatge, i s'ha d'acreditar amb el certificat d'eficiència energètica de l'edifici expedit per el tècnic competent després de fer-ne una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d'un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica «A » o «B», a la mateixa escala de qualificació, respecte de l'expedit abans de l'inici de les mateixes.

En aquest cas, la base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.