Actualitat

Vés enrere

Ets perit col·legiat? això t’interessa

Imatge decorativa
El proper 20 de març entren en vigor les mesures d’eficiència processal recollides al Real Decret-llei 6/20231, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge, de les quals destaquem les següents modificacions que afecten a l’actuació dels perits en els procediments judicials:
 
Intervencions en vistes i judicis: es generalitzen les vistes telemàtiques, excepte quan hagin de declarar parts, testimonis i perits, que ho faran de forma presencial. No obstant, quan els perits i testimonis resideixin en un altre municipi, 10 dies abans del judici podran sol·licitar declarar de forma telemàtica. Aquesta declaració telemàtica podrà realitzar-se des de l’oficina judicial del partit judicial del seu domicili, del jutjat de pau del seu domicili o des del seu lloc de treball i, si es disposen mitjans per garantir la seva identitat, des de qualsevol lloc si el jutge ho considera oportú.
 
Termini per aportar dictàmens pericials anunciats a la demanda o a l’escrit de contesta a la demanda: fins ara els informes pericials es podien presentar fins a cinc dies hàbils abans de la celebració del judici verbal o audiència prèvia. Amb la nova redacció de l'art. 337.1 LEC, hauran de presentar-se dintre dels trenta dies següents des de la presentació de la demanda o de la contesta. El tribunal pot prorrogar aquest termini quan la naturalesa de la prova ho exigeixi o hi hagi causa justificada. 
 
Intervenció com a perit designat judicialment: els articles 342 i 346 de la LEC s’han modificat en el següents termes:
 
- Quan el perit judicial accepti el càrrec podrà sol·licitar en el termini de tres dies següents al seu nomenament la provisió de fons que consideri necessària amb presentació d'un pressupost del que seria la futura factura i que anirà a compte de la liquidació final. 
 
- Acabada la pràctica de la prova pericial el perit presentarà la seva factura o minuta d'honoraris, a la qual es donarà la tramitació prevista per les impugnacions de taxacions de costes per honoraris excessius que sigui procedent. Quan sigui ferma la resolució que es dicti al respecte, es procedirà al seu pagament.
 
- El perit designat judicialment haurà d’enviar el seu dictamen al tribunal per mitjans electrònics en el termini que se li hagi assenyalat. 
 
Les anteriors previsions són aplicables exclusivament als procediments judicials iniciats amb posterioritat al 20 de març de 2024.
 
Meritxell Escudé Brú
Assessoria Jurídica

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.