Actualitat

Vés enrere

Instruccions Tècniques

Podeu consultar les Instruccions Tècniques que es troben ja elaborades i publicades a la WEB de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments  que estableixen criteri ferm respecte de diverses qüestions, per si creieu oportú fer-ni difusió entre els col·legiats:

 

Elaboració de plans d’Autoprotecció o Avaluació de Riscos Laborals i adequació dels edificis a la normativa vigent en matèria d’incendis:

 

Aparells de calefacció i llars de foc en establiments d'espectacles públics i d'activitats recreatives:

 

Més informació

Servei de Prevenció
Regió d’Emergències de Tarragona
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Departament d’Interior