Actualitat

Vés enrere

LES INSPECCIONS TÈCNIQUES DELS EDIFICIS, A INFORMACIÓ PÚBLICA

LES INSPECCIONS TÈCNIQUES DELS EDIFICIS, A INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Es pot consultar des del dijous 7 d’agost  el projecte de Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. El període d’al·legacions és obert fins al proper 19 de setembre.

El nou Decret incorpora més compromís per part de la propietat, més flexibilitat i coordinació amb els ajuntaments i una vigència de les inspeccions d'acord amb la gravetat de la deficiència. Així, els informes de les ITE s'hauran de presentar a l'Administració en un termini màxim de dos mesos des de la seva redacció, inclosos els edificis unifamiliars que, fins ara, no estaven obligats a passar la inspecció. Les comunitats de propietaris, un cop rebin l'informe, disposaran d'un any per elaborar un pla de rehabilitació.

L’informe de la ITE s’haurà d’acompanyar també del llibre dels edificis d’habitatges existents. el llibre de l'edifici és l'instrument d'informació de la vida de l'edifici, que incorpora les característiques tècniques de les instal·lacions, dels serveis comuns, les qualitats i garanties, a més de les actuacions de rehabilitació necessàries per adaptar l'immoble a la normativa.

 

Consultar el projecte de Decret i altra documentació