Actualitat

Vés enrere

Modificacions al RITE

Imatge decorativa

El RITE mantindrà un enfocament basat en les prestacions i objectius de les instal·lacions tèrmiques en edificis. D'aquesta manera, el reglament seguirà recollint els requisits que han de complir les instal·lacions tèrmiques sota el principi de neutralitat tecnològica, sense obligar a l'ús d'una determinada tècnica o material.

A més, el RITE s'adaptarà al contingut de la Directiva (UE) 2018/2001, relativa a el foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables en el sector de la calefacció i la refrigeració, i al de diversos reglaments europeus de disseny ecològic i etiquetatge de productes relacionats amb l'energia.

Al seu torn, aquesta modificació de Reial Decret pretén alinear el RITE amb les últimes actualitzacions de les directives europees relacionades amb l'eficiència energètica, així com regular, com a marc normatiu bàsic, les exigències d'eficiència i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en edificis per atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.

En aquest sentit, el RITE transposa parcialment les directives comunitàries en matèria d'eficiència energètica - concretament la Directiva (UE) 2018/844 i la Directiva (UE) 2018/ 2002 - i introdueix diverses modificacions en la normativa per a la instal·lació de sistemes tèrmics en edificis, que hauran de dissenyar sota la utilització de sistemes eficients que permetin la recuperació energètica i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals.

L'adaptació del RITE a aquestes directives europees introdueix noves definicions en el Reglament i modifica alguna de les ja existents a la normativa, per tal d'homogeneïtzar els termes en matèria d'edificació i eficiència energètica.

L'actualització del RITE obliga a justificar la instal·lació de sistemes tèrmics convencionals en lloc d'altres sistemes més eficients i sostenibles en edificacions, com ara la bomba de calor geotèrmica amb terra radiant o la hibridació d'energia solar tèrmica amb caldera de gas natural. Aquesta justificació haurà d'anar acompanyada d'una comparativa entre el sistema de producció d'energia triat i altres alternatius, tenint en compte aquells sistemes que siguin viables tècnica, mediambiental i econòmicament.

La reforma de la normativa impulsa la incorporació de renovables en els edificis. En totes aquelles edificacions subjectes a reforma, el tècnic competent haurà de proposar instal·lacions alternatives d'alta eficiència i plantejar un reemplaçament d'equips fòssils per altres renovables. A més, s'ha d'avaluar l'eficiència energètica de totes les instal·lacions tècniques dels edificis quan hagin de ser instal·lades, substituïdes o millorades

Al seu torn, tots els edificis de més de 1.000 metres quadrats destinats a usos administratius, comercials, etc. hauran de donar publicitat als clients o usuaris sobre el consum d'energia en aquests edificis durant els últims anys i l'origen de la mateixa. D'aquesta manera, l'actualització del RITE millora la informació disponible perquè usuaris i propietaris puguen optar per solucions més eficients.

Al mateix temps, la nova norma introdueix la digitalització en els edificis no residencials amb grans consums, és a dir, amb una potència útil nominal de climatització superior a 290 kW -hotels, centres comercials, etc.- i obliga que aquestes construccions donin el primer pas per a convertir-se en edificis intel·ligents - Smart buildings - que contribueixin a la disminució del consum i de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH).

Així mateix, es modifica el règim d'inspeccions d'instal·lacions tèrmiques en edificis. D'aquesta manera, només seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció i les instal·lacions combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb una potència útil nominal major de 70 quilowatts (kW). Aquestes inspeccions periòdiques s'han d'aplicar també als sistemes d'aire condicionat i a les instal·lacions combinades d'aire condicionat i ventilació.
 
Canvis a la mesura de l'aigua calenta a xarxes urbanes

L'actualització del RITE recull també obligacions relatives als comptadors d'aigua calenta per a xarxes urbanes, repartiment dels costos d'aigua calenta i informació sobre la facturació d'aquests consums. En aquest sentit, els comptadors d'aigua calenta sanitària d'ús comú compartit en instal·lacions posteriors a aquesta modificació hauran de disposar d'un servei de lectura remota que permeti la liquidació individual dels costos basant-se en el consum.

L'empresa encarregada del servei de mesurament, repartiment i comptabilització haurà d'aclarir, de forma prèvia a la signatura del contracte, si les tecnologies utilitzades per als serveis de lectura de consum permeten la possibilitat d'un canvi en el proveïdor d'aquest servei sense necessitat d'incórrer en despeses addicionals.

La distribució dels costos lligats a la informació sobre el consum individual es durà a terme sense fins lucratius. L'atribució d'aquesta tasca a un tercer es podrà repercutir sobre els usuaris finals sempre que s'ajustin als estàndards de mercat.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.