Actualitat

Vés enrere

Nou Mòdul Bàsic 2020

imatge decorativa

Mòdul bàsic (Mb)

El nou mòdul bàsic per al càlcul del pressupost de referència, vigent des de l'1 de gener de 2020, es fixa en 513 €/m².

Pressupost límit per Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

És fixa per l'any 2020 el límit de pressupost d’execució material en 280.000  per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Coeficient d’actualització (Ca)

El coeficient d’actualització es fixa en: 1,85