Actualitat

Vés enrere

NOVA SENTÈNCIA FAVORABLE SOBRE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DELS ARQUITECTES TÈCNICS

  

El Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Mérida ha dictat sentència en data 11 de febrer de 2016, que ha estat confirmada per la sentència de 30 de juny de 2016 del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura, en la qual s’estima el recurs interposat pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Badajoz, reconeixent de forma expressa la competència i facultats professionals en favor dels seus col·legiats per projectar i dirigir de forma unipersonal una obra adossada a un edifici preexistent, destinada a la ubicació i funcionament d’un ascensor. La sentència conclou que les obres no produeixen una alteració de la configuració arquitectònica de l’edifici i que els arquitectes tècnics tenen habilitació legal per a projectar-les ja que, segons l’article 2.1.c) de la Llei 12/1986, els arquitectes tècnics poden realitzar amidaments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatjes, estudis, informes, plans de treball i altres treballs similars.

 

Sentència JCA núm. 2 Mérida i TSJ d'Extremadura declaren habilitació de l'A/AT en projectes d'instal·lació d'ascensors