Actualitat

Vés enrere

OCT i Decennal: imprescindibles per a promocions

imatge decorativa

El COAATT, des del departament de Serveis Externs, ofereix la contractació d'alguns serveis per a les promocions d'obra d'habitatges, que els col·legiats porten a terme.

El promotor sovint  demana la col·laboració de l' arquitecte tècnic, que entre altres funcions sol assumir alguns aspectes de la gestió de l’obra. D'aquesta manera, facilitem als tècnics aquesta gestió, amb les avantatges que això comporta.

Des del COAATT, oferim aquest servei a través d’empreses col·laboradores que treballen amb companys de professió i, per aquest motiu, en donen garantia de qualitat en la realització dels  mateixos, a part de beneficis al propi col·legiat com ara la devolució de part dels drets d’intervenció.

Els serveis que s'ofereixen són:

L’ assegurança Decennal, assegurança de caràcter obligatori per a totes les edificacions que tinguin com a ús principal el d’habitatge, amb l’excepció que sigui per a ús propi. En principi el mateix promotor és el responsable de contractar-la, tot i que pot pactar que ho faci el constructor.

Al contractar una Decennal, s’exigeix la contractació d’un Organisme de Control Tècnic (OCT) que té com a missió principal fer una revisió del projecte i un control al llarg de l’execució de l’obra.

Per a mes informació us podeu posar en contacte amb: serveisexterns@apatgn.org