Actualitat

Vés enrere

PREE 5000. Ajuts a la rehabilitació energètica d´edificis

Imatge decorativa
La creació dels fons Next Generation i la legislació relacionada ha derivat en la creació d’una figura professional especialitzada en l’estudi, avaluació i gestió dels ajuts econòmics a la rehabilitació energètica: el tècnic rehabilitador.
 
L’Administració considera imprescindible que un tècnic, amb la capacitat i formació adient, guiï a la Comunitat en tot el procés de millora de l’edifici. Es tracta d’un assessorament que inclou tot el procés, des de la fase inicial fins a la recepció dels ajuts.
 
En aquest sentit, pròximament el COAATT programarà diferents línies de formació en l’àmbit de la rehabilitació energètica i es posaran a l’abast dels col·legiats/des guies i documents d’ajut, que els permetin realitzar - en les millors condicions possibles - la tasca de tècnic rehabilitador.
 
El primer dels programes, el PREE 5000, es va publicar el dia 17 de febrer de 2022, i ja està obert el termini de sol·licitud dels ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants.
 
Els ajuts van dirigits a subvencionar inversions en edificis unifamiliars, blocs d’habitatges, d’usos terciaris i d’altres usos. Existeix també una opció B dirigida a parts d’edificis, tant si es tracta d’habitatges com a locals.
 
Les actuacions subvencionables són de dos tipus: 
 

- Tipologia 1: Aïllament de façanes, cobertes, canvi de finestres, proteccions solars, etc.

- Tipologia 2: Renovació de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i d’aigua calenta sanitària (ACS) per aerotèrmica, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa.

 
Per poder accedir a l’ajut és imprescindible que el projecte de rehabilitació energètica de l'edifici acrediti: 
 

- Reduir el consum d’energia primària no renovable un 30%, i 

- Assolir un salt de lletra en l’escala d’emissions de CO2

 

 
La reducció de consum s’haurà d’acreditar amb el certificat d’eficiència energètica d’abans i després de la rehabilitació, que ha de ser comparable i només considerar allò objecte d’ajut. No es poden incloure instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
 
La quantia dels ajuts serà la indicada al quadre inferior: 
 
 
 
Pel que fa a les despeses, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període d'execució.
No es consideren costos elegibles les llicències, taxes, impostos o tributs. L'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.
 
Les actuacions subvencionables s'han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d'ajuts. El termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció és d'un màxim de 18 mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajut, d'acord amb l'article 20.6 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost. 
 
Només podrà sol·licitar-se una ampliació dels terminis fixats per a l'execució de les actuacions quan obeeixi a circumstàncies imprevisibles, degudament justificades, que facin impossible el seu compliment.
 
Més informació:
 
A la pàgina web d’ ICAEN hi ha diferents documents de consulta i guies sobre el programa PREE 5000 a la vostra disposició.
 
 
 
 
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.