Actualitat

Vés enrere

Publicades les bases reguladores de les subvencions per al foment de la rehabilitació d´edificis

Imatge decorativa

Les ajudes aniran dirigides a edificis d’habitatges i d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. La convocatòria obre dues línies d'ajudes:

Línia 1: Millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat.

Línia 2: Millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Requisits par accedir-hi:

- Línia 1:  Millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat: Els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 2007.

- Línia 2: Millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

  • Actuacions de conservació relatives a l'estructura i les instal·lacions. Els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 1996.
  • Actuacions de conservació.
  • Actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. No es requereix el requisit d'antiguitat.

 

Condicions generals

  1. Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, ha d'estar destinada a habitatge.
  2. Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.
  3. En el cas d'habitatges unifamiliars han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar la subvenció. Aquesta circumstància es pot acreditar mitjançant el certificat d'empadronament.
  4. Inspecció tècnica prèvia. Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE), que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), segons model normalitzat per l'AHC, amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE), d'acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.

Termini d’inici de les obres

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Quantia de la subvenció

La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

La quantia màxima de subvenció per habitatge no pot superar els 14.000 €.

Com sol·licitar-la

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya i incorporaran el consentiment del sol·licitant a la consulta de dades a la l'AHC a efectes de valorar i, si s'escau, atorgar el corresponent ajut.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.