Actualitat

Vés enrere

Recursos documentals

imatge decorativa
Recordeu que teniu disponible al web del COAATT l’apartat de "Recursos documentals" amb propostes de memòria tècnica, adaptades als nous criteris de revisió.
 
L’entorn web, incorpora documentació de suport, accessos a guies i manuals, i consultes sobre legislació de referència. Trobareu també fitxes de justificació del  CTE revisades i en format PDF editable, i una guia sobre la inspecció i la redacció de la Inspecció Tècnica d’Edificis.
 
Els documents concerneixen específicament a la documentació de projectes de reforma o obra nova en l’àmbit d’actuació de l’arquitecte tècnic. Dins l’apartat de memòries s’han publicat 7 documents, en la versió catalana i castellana, que inclouen la rehabilitació de façanes, de cobertes, d’elements estructurals, les obres d’implantació d’ascensor i millores en l’accessibilitat, el canvi d’ús, la construcció d’una nau sense ús, i la construcció d’una piscina.
 
Es tracta de documents de suport que es desenvolupen segons l’índex de continguts que es revisa i que trobareu a la vostra disposició dins l’apartat “Memòries”  de la documentació de projectes de rehabilitació i obra nova.
 
Teniu també al vostre abast dos apartats a l'entorn web, treballs d’enderroc i implantació de bastides, i un apartat de documentació de suport sobre treballs d’urbanització.
 
Aquesta documentació pretenen garantir la qualitat de la documentació presentada, i assolir els mínims descrits al CTE, la LOE, i la legislació municipal, sobre les condicions i aspectes dels projectes de construcció.
 
En base a això, i al tipus d’obra que descrigui el projecte, aquest definirà les obres projectades amb el detall adequat a les característiques de l'actuació que tracten, de manera que es pugui comprovar que les solucions proposades compleixen les exigències de la normativa aplicable, i inclourà com a mínim:
 
Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que indica el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Les verificacions i les proves de servei que, si escau, s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l'edifici.
Les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, de conformitat amb el que preveu el CTE i altra normativa que sigui d'aplicació.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.