Actualitat

Vés enrere

Una decisió d’avui pot afectar el demà

Imatge decorativa

Aquest mes de novembre és el moment de revisar la pòlissa de responsabilitat civil professional per l’any 2022. Per tant, des del Col·legi es reitera que és el moment de parar, reflexionar i analitzar si cal augmentar garantia, tancar l’exercici professional amb les oportunes previsions vers el futur, etc.

Davant aquesta reflexió, el Col·legi rep qüestions per tal de minimitzar el cost econòmic de la pòlissa, entre altres, com aquestes: “voldria baixar la suma assegurada perquè faig pocs treballs professionals i/o són “petits”; “vull donar de baixa la pòlissa perquè no exerceixo la professió i amb la decennal no tindré problemes”; “sóc assalariat, funcionari, cap d’obra i no necessito tenir pòlissa de RC professional”, etc.

Són qüestions que cal analitzar detingudament abans de prendre un decisió en ferm, ja que pot tenir importants conseqüències en un futur, tant personals com professionals, podent comprometre fins i tot el nostre patrimoni personal i familiar. Per aquest motiu s’ha de tenir present:

- En l’exercici professional no hi ha treball “petit” ni “gran”. Tots els treballs tenen la seva responsabilitat, tant durant l’execució com en la decennal i, per senzill que pugui ser, pot arribar a complicar tant la vida professional com personal.

- La pòlissa de responsabilitat civil professional s’ha de tenir subscrita i amb una cobertura adequada a l’exercici professional, tant durant l’execució de l’obra com durant els períodes de garantia i fins que hagin prescrit les possibles accions de reclamació, per evitar quedar-se sense una cobertura suficient per a fer front a possibles indemnitzacions, que actualment cada vegada va en augment, tant per danys materials com personals (la indemnització de sentències sobre accidents laborals ha arribat a ser d’1.000.000€)

- La responsabilitat durant l’execució és important, però no ho és menys la responsabilitat decennal, ja que la LOE estableix la responsabilitat d’1 any per acabats, 3 anys per a defectes relacionats amb l’habitabilitat i 10 anys per a vicis estructurals que comprometin l’estabilitat i la resistència de l’edifici. A més, des de que apareix el vici o el defecte constructiu, el promotor i el propietari tenen 2 anys per efectuar la reclamació. Per altra banda, no podem oblidar que a Catalunya la responsabilitat per incompliment contractual prescriu als 10 anys. Per tant, és important mantenir subscrita una bona cobertura durant tot aquest període posterior a l’acabament de les obres, ja que quan es tramita un parte de comunicació de danys la cobertura per al sinistre en qüestió serà la que es tingui subscrita en el moment de dita tramitació, tant si és més elevada o més reduïda que la subscrita en el moment del visat/registre.

- La responsabilitat civil professional es transmet als hereus. Així doncs, és important tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil professional que pugui donar cobertura als hereus davant les possibles reclamacions que puguin rebre.

- Per a exercir la professió d’arquitectura tècnica, independentment de la forma que es realitzi (liberal, assalariat o funcionari) i de quin agent del procés d’edificació sigui (director d’obra, director d’execució de l’obra, cap d’obra,...) es precisa tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil professional d’arquitecte tècnic que doni cobertura a l’exercici professional (execució i decennal) i complir amb el condicionant de la pòlissa corresponent.

La importància d’estar perfectament assegurat és l’exposició constant en cas de sinistre a l’obra. Per exemple, la sentència dictada per  l’Audiència Provincial de Segovia, del 6 de març de 2018, (consultar) en la qual s’absol al coordinador de seguretat “[...] al afirmar entre otras cosas que no tiene obligación de permanencia en la obra sin que se le pueda atribuir responsabilidad por la adopción de medidas individuales.[...] no es posible atribuir al coordinador de seguridad responsabilidad penal por el hecho de que no compruebe que cada uno de los trabajadores adoptan las medidas individuales en cada uno de los momentos, pues eso implicaría la obligación de que su presencia fuera constante en la obra [...]”.

En canvi, sí condemna al cap d’obra, del qual “[...] afirma que debió asegurarse de que se cumplían las medidas individuales de protección como a los administradores de la constructora, de los que afirma por una parte, que no facilitaron los medios de protección necesarios y por otro que no vigilaron que se diese cumplimiento al plan de seguridad y se utilizasen los medios de protección adecuados [...]” 

Més informació sobre els temes tractats podeu consultar els articles publicat a la web col·legial:

- Sobre l’exercici professional: Tècnic assalariat: estàs ben cobert? També aplicable per als funcionaris.
- Sobre el cap d’obra: La responsabilitat del cap d’obra


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.