Actualitat

Vés enrere

UNIFICACIÓ DE LES DESPESES DE GESTIO I VISAT

UNIFICACIÓ DE LES DESPESES DE GESTIO I VISAT

 

Des de 2010 amb l’entrada en vigor del Reial Decret 1000/2010, sobre el visat col·legial obligatori, el COAATT ha aplicat dos sistemes de tarifes: un per als visats realitzats posteriorment a l'octubre de 2010, i un altre pels anteriors.

Desprès d’anys d’aplicació compartida de les despeses de gestió antigues i les noves, la Junta de Govern ha decidit eliminar definitivament el sistema anterior a la implantació del Reial Decret 1000/2010 i aplicar únicament les tarifes aplicables als nous visats o registres:

Els sistema tarifari antic s’aplicava fins ara en el moment de reprendre obres visades abans d’octubre de 2010 i en les quals el tècnic havia presentat la renúncia.

A partir d’ara, i per als casos indicats anteriorment es considera que:

 Les despeses antigues estan suprimides en tots els casos. Despeses de visat, renúncies, annexes, modificacions, entrega de llibres, etiquetes, etc. Tots els tràmits descrits a les tarifes de visat vigents en cada moment.

S’aplicaran les noves despeses tenint en conte el valors vigents en el moment de reprendre les obres.

 

Més informació:

Departament de visats

Telèfon:  977 21 27 99 - ext. 2

visats@apatg.org