Vés enrere

Col·legiació de funcionaris i treballadors públics

Imatge decorativa

El Tribunal Constitucional, en diferents sentències, ha declarat inconstitucional que les Comunitats Autònomes per llei autonòmica dispensin de col·legiació als funcionaris i treballadors públics per a l’exercici de la professió. 

El Tribunal Constitucional estima en aquestes sentències que aquesta mesura és competència estatal, que actualment manté les obligacions de col·legiació obligatòria vigents en el moment que es va aprovar la Llei 25/2009 (Llei Òmnibus) i no distingeix entre l’exercici privat de la professió i del seu exercici al servei de les Administracions Públiques, establint de forma definitiva el caràcter bàsic de l’art. 3.2 de la Llei 2/1974 de Col·legis Professionals.

Respecte a Catalunya, és la STC 201/2013, de 5/12/2013, relativa a la Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals catalana, la que ha suprimit l’art. 38.2 d’aquesta Llei.

Respecte a la situació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona:

D’acord amb l’argumentació anterior, l’art. 10 paràgraf 3º dels Estatuts del COAAT Tarragona resta anul·lat i per tant és d’aplicació l’obligació de col·legiació dels tècnics que presten els seus serveis a les diferents administracions. Més informació, AQUÍ