Vés enrere

PREMAAT aprova canvis a curt termini

Imatge decorativa
El passat 15 de juliol de 2020 PREMAAT va celebrar dues Assemblees Generals:
 
► Assemblea General de caràcter ordinari en la qual es van aprovar els comptes de l’exercici 2019 i l’informe de gestió. Com també, es van nomenar i proclamar els càrrecs corresponents de president, vocal 2º i vocal 5º de la Junta de Govern, els membres titulars de la Comissió d’Auditoria i Control i de la Comissió Arbitral.
 
► Assembla General de caràcter extraordinari en la qual es va aprovar la fusió per absorció entre la Hermandad Nacional de Arquitectos y Químicos, Mutualidad de Previsión Social (HNA), como a entitat absorbent, i Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos M.P.S. (PREMAAT), com a entitat absorbida.
 
HNA, en la seva Assemblea General, també es va aprovar la citada fusió per absorció.
 
Segons informa PREMAAT en el seu blog, en l’article El acuerdo de fusión de Premaat y hna, aprobado por sus mutualistas, [...] Desde un punto de vista administrativo, operativo y empresarial, la fusión permite obtener sinergias y economías de escala, que dotarán de mayor eficiencia a la entidad resultante, y redundará en la mejora de la atención a los mutualistas y su retorno económico. […]
 
Així mateix, PREMAAT ha comunicat que, a partir del dia 7 de setembre de 2020, la nova ubicació d’atenció directa als mutualistes i l’enviament de documentació per correu postal: Avenida de Burgos, 19, 28036, Madrid. 
 
Continuant operatiu les vies de contacte habituals de PREMAAT, que són:
- Correu electrònic: premaat@premaat.es
- Telèfon: 91 572 08 12