Vés enrere

Responsabilitat civil professional

imatge decorativa

Aquest mes de novembre és el moment oportú per tal de reflexionar sobre quina responsabilitat civil professional (RC) tenim. És el moment de decidir que fer amb la suma assegurada subscrita amb la pòlissa de RC, en funció del risc de les intervencions que tenim i que tindrem.

Quan es parla de quina suma assegurada s’ha de subscriure es tendeix a dir "faig poca cosa, són treballs petits, no em dedico a obra, no tinc risc,...", però, en realitat, tot treball professional signat, per petit que sigui, per poc risc que tingui, té la seva responsabilitat, d’aquí la importància de tenir cobert tots els tràmits que es realitzin per a un treball professional.

Per aquest motiu, aquest mes de novembre és un bon moment per parar una estona i pensar en la situació professional: 

-  Què tenim de decennal?. Què hem executat i quant de temps fa?.
- Quins treballs executem?, tant el treball professional com els que es fan més enllà del professional.
- Quina previsió de feina tenim pel pròxim any?. En aquesta situació, l’edat pot influir, ja que la responsabilitat decennal es transmet als hereus.

El Col·legi resta a la vostra disposició per assessorar i analitzar la vostra situació particular, i tanmateix, recomana que:

- És IMPORTANT visar/registrar tot tipus d’actuació, tant si és el treball professional com les gestions administratives/ gestió econòmica/a ssessorament que es duguin a terme a nom del promotor, sinó la companyia asseguradora NO es farà càrrec dels sinistre que es pugui ocasionar. 

- És IMPORTANT tenir en compte tot treball professional i actuació que es fa, ja que els treballs professionals per “petits” que siguin, per poc risc que tinguin, tenen la seva responsabilitat, i cada vegada és més freqüent assumir responsabilitats que van més enllà de les professionals, que per senzilles que puguin ser, poden donar molts mals de caps.

- És IMPORTANT mantenir una cobertura adequada per estar ben assegurat, tant durant l’execució de l’obra com la decennal, ja que quan es tramita un parte de comunicació de danys la cobertura per al sinistre en qüestió serà la que es tingui subscrita en el moment de dita tramitació, tant si és més elevada o més reduïda que la subscrita en el moment del visat/registre.