Vés enrere

La responsabilitat del cap d’obra

Imatge decorativa

El cap d’obra (d’una obra) és la persona que, nomenada pel constructor, assumeix la representació tècnica de l’empresa davant el propietari i la direcció facultativa, i és l’encarregada de formalitzar l’edificació amb el major benefici possible fent complir els terminis i els pressupostos establerts. A més, té la corresponent responsabilitat en matèria de prevenció de riscos laborals respecte als treballadors de l’obra. 

Davant aquestes funcions i responsabilitats, és habitual que l’arquitecte tècnic, pels seus coneixements tècnics, sigui contractat com a cap d’obra en una edificació.

Per aquest motiu, quan l’arquitecte tècnic accepta ser cap d’obra ha de tenir en compte que:

Durant l’execució de l’obra ha de desenvolupar les seves funcions aplicant els seus coneixements tècnics i professionals.


Tenir una titulació tècnica implica que hi ha més possibilitats de que se li exigeixi una responsabilitat superior a un cap d’obra que no té aquesta titulació, quan és reclamat per possibles danys a l’obra o un accident laboral. A més, s’ha de tenir en compte que, a diferència dels casos en què l’arquitecte tècnic només actua com a director de l’execució de l’obra i, per tant, com a tècnic extern, al cap d’obra se li pressuposa una estada permanent a l’obra, amb la conseqüent responsabilitat que això pot comportar en cas d’accidents laborals o defectes d’execució.

► És important tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil professional que doni cobertura a les funcions a desenvolupar durant l’exercici de cap d’obra, independentment de la forma que es realitzi. És a dir:

♦ Si s’actua de cap d’obra com a assalariat: comprovar que la pòlissa de responsabilitat civil professional de l’empresa dona cobertura a les funcions de cap d’obra.

 Si s’actua com a liberal: subscriure una pòlissa de responsabilitat civil professional pròpia.