Vés enrere

Responsabilitat civil professional, cobertura revisada?

Imatge decorativa

Demà, 10 de desembre de 2021, és el termini màxim donat per MUSAAT per revisar la pòlissa de responsabilitat civil professional per l’any 2022, si cal augmentar garantia, tancar l’exercici professional amb les oportunes previsions vers el futur o revisar la prima a abonar (que pot variar respecte l’any anterior).

És important pensar en el futur referent a la professió. Es basa en què s’ha de parar, reflexionar i analitzar qualsevol decisió en ferm que es vulgui prendre, ja que pot tenir importants conseqüències en un futur, tant personals com professionals, podent comprometre fins i tot el patrimoni personal i familiar (es pot consultar article Una decisió d’avui pot afectar el demà).

Respecte a MUSAAT, també informar, del repte que tenen de Paper 0, de signar la renovació de la pòlissa per signatura digital. Per a fer-ho cal registrar-se a la pàgina web de MUSAAT i descarregar l’app de signatura de MUSAAT o el pdf de la pòlissa, signar-ho amb la signatura personal i enviar-ho per correu electrònic.