Vés enrere

Despatxos professionals i la seva responsabilitat

Imatge decorativa
L’exercici professional a través d’un despatx professional és una pràctica cada cop més habitual, ja que el treball en equip de professionals, com poden ser: arquitecte tècnic, arquitecte, enginyer, geòleg, etc, facilita la relació entre professionals.
 
Però, s’ha de ser conscient que darrere de tot treball que es realitza a través d’un despatx professional, hi ha uns tècnics treballadors (assalariats) que tenen una responsabilitat civil professional en l’obra a desenvolupar, i també la té el propi despatx professional.
 
És a dir, tot tècnic treballador del despatx professional que accedeixi a l’obra pot veure’s implicat en una reclamació de responsabilitats, independentment si forma part de la direcció tècnica o és l’encarregat del control econòmic de l’obra i ha de fer una valoració in situ, per estar present en l’obra quan es produeix un accident laboral. A més, el despatx professional de forma global, com a persona jurídica també s’hi pot trobar vinculat en el sinistre. 
 
D’acord amb l’argumentat, és primordial tenir una pòlissa de responsabilitat civil que doni cobertura a tots els tècnics (independent de la titulació professional) que treballen pel despatx, i al propi despatx.
 
Aquesta cobertura es pot realitzar:
 
Despatx professional:
Pòlissa RC societat professional.
Pòlissa de societats multidisciplinars.
Pòlissa de gabinets tècnics.
 
El propi tècnic:
RC professional A/AT/EE.
Pòlissa per obra concreta.
 
Tenint present:
La col·legiació per a exercir la professió d’arquitecte tècnic és obligatòria d’acord amb la normativa Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Colegios Profesionales, modificada pe la Llei 25/2009, de 22 de desembre, Llei Òmnibus.
 
L’arquitecte tècnic ha de mantenir coberta la responsabilitat decennal una vegada no hagi vinculació amb el despatx professional en qüestió.
 
En el cas d’actuar com a professional liberal en un despatx professional l’arquitecte tècnic ha de tenir contractada una pòlissa de RC professional pròpia o bé donar cobertura a les obres amb una pòlissa per obra concreta.