Vés enrere

DESPESES DE REGISTRE O VISAT I COBERTURA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA NOVA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

DESPESES DE REGISTRE O VISAT I COBERTURA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA NOVA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

 

Arrel de l’aprovació del Reial Decret sobre el certificat d’eficiència energètica el passat 5 d’abril, aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, seran tècnics competents i podran subscriure l’informe de qualificació necessari per a sol·licitar el certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta d’eficiència.

 

Els preus al COAATT del visat o registre de la qualificació energètica d’edificis existents, seran els mateixos que els establerts per als certificats d’habitabilitat fins que la Generalitat de Catalunya no defineixi un procediment definitiu de tramitació:

 

Preu del visat o registre

Qualificació d'eficiència energètica

Presencial

Digital

12,00* €

10,00* €

 *Preu sense IVA

La pòlissa de responsabilitat civil professional d’aparelladors/AT/EE, presenta actualment les possibilitats següents:

ASSEGURATS AMB MUSAAT

Prima complementària en pòlisses ordinàries

Des de 5,97 €/u, segons la cobertura i el malus

Pòlissa específica

Que actualment inclou a taxadors i pèrits, s’amplia als certificats d’eficiència energètica

427,79 €/anual. Donarà cobertura a totes les qualificacions realitzats durant l’any, sempre i quan estiguin visades o registrades al Col·legi.

Els tècnics que ja disposin d’aquesta pòlissa per a taxacions o peritatges, hauran de sol·licitar l’ampliació dels certificats d’eficiència a MUSAAT per a que sigui autoritzat.

 

ASSEGURATS AMB ZURICH GLOBAL

La pòlissa ordinària dels seus assegurats no inclou prima complementària. Es donarà cobertura als certificats d’eficiència energètica sempre i quan estiguin visades o registrades al Col·legi.

ALTRES ASSEGURANCES. Novetat

Els col·legiats que no disposin de pòlissa amb  ZURICH GLOBAL, podran utilitzar la pòlissa específica amb un cost d’ 1,50 €/u per la certificació d’un habitatge o local, i 6,50 €/u per la certificació d’un edifici. En aquest cas s'haurà d'acompanyar del full d'adhesió a RC que trobareu a l'apartat 'Impresos de visat'